Over ons

Stichting Beeldenwereld is een initiatief van filmmaker Sonja Willems en zag in 2016 het levenslicht in Nijmegen. Met onze projecten willen wij bijdragen aan een eerlijke en leefbare maatschappij waarin iedereen vanuit een gelijke en sterke basis kan deelnemen. Dit doen we door samen met kinderen en (jong)volwassenen, meestal uit kwetsbare doelgroepen, videoproducties te maken over hun eigen leven.
Door na te denken over hoe hun leven er uit ziet, over wat er voorvalt in hun leven en hoe hun leven zich verhoudt tot hun (sociale) omgeving én door het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om een goede video te maken, zoals het interviewen van mensen, het opstellen van een verhaallijn en het hanteren van een camera, wordt men zich meer bewust van zichzelf en hun eigen kunnen. Op deze manier willen wij bijdragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van onze doelgroep om zo hun gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten. Dit draagt bij aan hun empowerment en helpt bij het vormen van een positief toekomstbeeld.

Visie
Beeldenwereld vindt dat iedereen op deze wereld een eerlijke en gelijke kans verdient. Helaas is dit lang nog niet altijd het geval. De een wordt geboren in een gezin waar het aan niets ontbreekt, de ander in een gezin met minder mogelijkheden. De een kan goed leren en doet het goed op school, de ander heeft daar meer problemen mee. De een beweegt zich zonder problemen door het leven, voor de ander kan dat met meer moeite gaan. Soms hebben mensen gewoon een extra zetje in de rug nodig. Beeldenwereld wil er op haar manier voor deze mensen zijn. Wij geloven in de kracht van bewegend beeld en in het empowerende effect dat het maken van videoproducties over je eigen leven kan hebben.

In de media
Onze projecten spreken tot de verbeelding, ook bij de lokale pers. Hieronder zie je een selectie van de media-aandacht die onze projecten kregen.