Filmbuddies

Een buddy filmproject is een project waarbij verschillende doelgroepen aan elkaar worden gekoppeld en zij samen films maken over zaken die belangrijk zijn in hun leven. Dat kunnen gemeenschappelijke interesses zijn, hobby’s, elkaars leven, hun achtergronden of hun omgeving.

Door samen een thema op te pakken, er met elkaar over te praten, te verkennen hoe de buddy tegen dit thema aankijkt en samen te werken aan een film over dit onderwerp, leren de buddy’s elkaar en zichzelf beter kennen. Ze maken kennis met elkaar en krijgen een inkijk in elkaars leven. Daarnaast werken ze samen aan een eindproduct. Om dit tot een goed einde te brengen is echte samenwerking nodig.

Met onze buddy filmprojecten willen wij mensen bij elkaar brengen die elkaar normaal niet zo makkelijk vinden of die nodig bij elkaar gebracht moeten worden. In Nijmegen was in 2016 veel te doen rondom de 3000 asielzoekers die in het Heumensoord in een tentenkamp werden opgevangen. Er waren veel negatieve geluiden, maar ook meldden zich honderden mensen om vrijwilligers werk te doen in de noodopvang.

Ook Beeldenwereld wilde graag haar steentje bijdragen, maar dan op haar eigen manier. Zo werd het idee voor een buddy filmproject geboren.

Filmbuddies Lindenholt
Ons eerste filmbuddy project voerden wij uit in 2018. In de Lindenholtse wijk Zellersacker koppelden we 4 leerlingen van basisschool de Bloemberg aan 4 kinderen van wijkschool de Lindenhoeve.

Basisschool de Bloemberg is een bijzondere school binnen Nijmegen. Het biedt onderwijs aan kinderen die net in Nederland wonen en nog geen Nederlands spreken. Ook veel kinderen uit het Heumensoord kamp kwamen hier terecht. Het onderwijs voor deze kinderen is vooral gericht op het leren van de Nederlandse taal. Direct naast de Bloemberg gelegen is de wijkschool de Lindenhoeve. In het verleden was er weinig tot geen uitwisseling en samenwerking tussen beide scholen. Iets waar wij met een buddy filmproject graag verandering in wilden brengen.

De 8 deelnemers maakten in koppels van 2 samen 20 films over hun eigen levens en de levens van hun buddies. Zo filmden we bij alle leerlingen thuis en maakte elk koppel samen 1 grote afsluitende film. Bekijk alle films van de filmbuddies op ons YouTube kanaal.