Wijkreporters Wolfskuil krijgt vervolg in Heseveld

In het najaar van 2017 gaat Beeldenwereld weer de wijk in. Samen met 12 kinderen (9-13 jaar) uit de Nijmeegse aandachtswijk Heseveld gaan we op zoek naar hun verhalen over de wijk om daar vervolgens leuke, korte wijkreportages van te maken. De Wijkreporters Heseveld is het vervolg op het filmproject Wijkreporters Wolfskuil, dat we in 2016 uitvoerden in de Wolfskuil. Voor de Wijkreporters Heseveld hebben we samenwerking gezocht met Brede basisschool de Zonnewende uit Heseveld en welzijnsorganisatie Tandem.

Het doel van de Zonnewende als brede school is het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en het werken aan sociale verbinding in de wijk. Daarnaast zetten ze extra in op talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Deze doelen sluiten goed aan bij de doelstellingen die wij hebben met de Wijkreporters.

Voor de Wijkreporters Heseveld zijn wij nog op zoek naar een stagiaire, die ons kan helpen met de organisatie van de workshops en het afsluitende filmfestival, het begeleiden van de wijkreporters en de PR en communicatie van het project. Heb jij interesse? Meld je dan aan via info@beeldenwereld.nl.

Sfeerimpressie van workshop Wijkreporters Wolfskuil 2016, gemaakt door stagiaire Juan Rooijakkers.