Onze projecten

Stichting Beeldenwereld maakt samen met (vaak kwetsbare) mensen videoproducties over hun eigen leven en alles wat zich daarin afspeelt. Op deze manier willen wij bijdragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van onze doelgroep.

De Wijkreporters

Wijkreporters zijn mensen die zich graag verbinden aan hun wijk en het leuk vinden om iets meer over hun wijk te weten te komen. Dit kunnen mensen zijn uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden en afkomst. Gewapend met een camera gaan zij de wijk in, op zoek naar de verhalen van hun wijk. Verhalen over de geschiedenis van de wijk, over speciale plekken in de wijk, over de mensen die er wonen of over dingen die gebeuren in hun wijk.

De Filmbuddies

Een buddy filmproject is een project waarbij verschillende doelgroepen aan elkaar worden gekoppeld en zij samen films maken over zaken die belangrijk zijn in hun leven. Dat kunnen gemeenschappelijke interesses zijn, hobby’s, elkaars leven, hun achtergronden of hun omgeving. Met onze buddy filmprojecten willen wij mensen bij elkaar brengen die elkaar normaal niet zomaar vinden of die nodig bij elkaar gebracht moeten worden.

Wat we doen

Wat we doen

Stichting Beeldenwereld wil met haar projecten bijdragen aan een eerlijke en leefbare maatschappij waarin iedereen vanuit een gelijke en sterke basis kan deelnemen. Dit doen we door samen met kinderen en (jong)volwassenen, meestal uit kwetsbare doelgroepen, videoproducties te maken over hun eigen leven.
Door na te denken over hoe hun leven er uit ziet, over wat er voorvalt in hun leven en hoe hun leven zich verhoudt tot hun (sociale) omgeving én door het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om een goede video te maken, zoals het interviewen van mensen, het opstellen van een verhaallijn en het hanteren van een camera, wordt men zich meer bewust van zichzelf en hun eigen kunnen.
Op deze manier willen wij bijdragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van onze doelgroep en zo hun gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten. Dit draagt bij aan hun empowerment en helpt bij het vormen van een positief toekomstbeeld.

Bestuur

Beeldenwereld is een jonge stichting, in 2016 zagen wij het levenslicht in Nijmegen.
Anke Franssen-Ackermans
Anke Franssen-Ackermans
Voorzitter
Jildau van Dieren
Jildau van Dieren
Secretaris
Celine de Ruijsscher
Celine de Ruijsscher
Penningmeester
Sonja Willems
Sonja Willems
Oprichter

Anderen over onze projecten

Stichting Beeldenwereld

Laatste nieuws