Onze projecten

Stichting Beeldenwereld maakt samen met (vaak kwetsbare) mensen videoproducties over hun eigen leven en alles wat zich daarin afspeelt. Op deze manier willen wij bijdragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van onze doelgroep.

Wijkreporters Wolfskuil

Wijkreporters Wolfskuil is het eerste project van Beeldenwereld. Met 10 kinderen uit een de Nijmeegse volkswijk de Wolfskuil zijn we op zoek gegaan naar de verhalen van de wijk. Deze verhalen hebben de wijkreporters vastgelegd in zes vlotte reportages. De belangrijkste doelen van dit project waren bij te dragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van kinderen uit de Wolfskuil en bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk.

Wijkreporters Heseveld

Wijkreporters Heseveld is het vervolg op Wijkreporters Wolfskuil. Dit project was zo succesvol dat het naar meer smaakte en ook extern, onder andere bij de gemeente Nijmegen, bleek behoefte aan vervolgprojecten. Daarom gaan we in 2017 filmen met leerlingen van Brede Basisschool de Zonnewende uit de Nijmeegse aandachtswijk Heseveld.

Wat we doen

Wat we doen

Stichting Beeldenwereld wil met haar projecten bijdragen aan een eerlijke en leefbare maatschappij waarin iedereen vanuit een gelijke en sterke basis kan deelnemen. Dit doen we door samen met kinderen en (jong)volwassenen, meestal uit kwetsbare doelgroepen, videoproducties te maken over hun eigen leven.
Door na te denken over hoe hun leven er uit ziet, over wat er voorvalt in hun leven en hoe hun leven zich verhoudt tot hun (sociale) omgeving én door het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om een goede video te maken, zoals het interviewen van mensen, het opstellen van een verhaallijn en het hanteren van een camera, wordt men zich meer bewust van zichzelf en hun eigen kunnen.
Op deze manier willen wij bijdragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van onze doelgroep en zo hun gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten. Dit draagt bij aan hun empowerment en helpt bij het vormen van een positief toekomstbeeld.

Bestuur

Beeldenwereld is een jonge stichting, in 2016 zagen wij het levenslicht in Nijmegen.
Anke Franssen-Ackermans
Anke Franssen-Ackermans
Bestuursvoorzitter
Jildau van Dieren
Jildau van Dieren
Secretaris
Katja Poller
Katja Poller
Penningmeester
Sonja Willems
Sonja Willems
Initiatiefnemer & projectmedewerker

Anderen over onze projecten

Stichting Beeldenwereld

Laatste nieuws